Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

I Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 stycznia 2017r o godz. 9.00 odbędzie się turniej amatorskich drużyn sołeckich w halową piłkę nożną w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wichowie.

Prosimy o zgłoszenia drużyn do udziału w turnieju na załączonych kartach zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie urzędu (załącznik 1) lub do pobrania z pokoju nr 20 Urzędu Gminy Lipno.

Dla zawodników niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie od rodziców (załącznik 2).

Zgłoszenia drużyn przesz sołtysów ,radnych lub kapitanów proszę składać do pokoju nr 20 lub przesłać na adres: kryzys@uglipno.pl do dnia 25 stycznia 2017r.

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z pracownikiem tut. Urzędu Panem Wojciechem Trojanowskim tel. 54 288 62-27, 784996036

Zapraszamy do udziału w turnieju i zachęcamy do włączenia się w tę formę wypoczynku.