Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Sołeckich Gminy Lipno

 

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w dniu 5 marca 2017 r. /w niedzielę / o godz. 900 w sali gimnastycznej  w  Zespole Szkół  w Wichowie

j u ż   p o   r a z    XIII  o r g a n i z u j e m y
Turniej Piłki Siatkowej drużyn Sołeckich
o Puchar Wójta Gminy Lipno

Do udziału w TURNIEJU uprawnione są zespoły maksymalnie 10 osobowe /w grze 6 osób/ wyłonione spośród  mieszkańców danego sołectwa, zgłoszone przez  Sołtysa lub Radnego danego obwodu wg załączonego wzoru.

 W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, zostaną wspólnie z kapitanami drużyn uzgodnione szczegóły regulaminu i system prowadzenia Turnieju.

Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Wójta Gminy Lipno, a dla wszystkich uczestników turnieju przewidziana jest grochówka i zimne napoje.

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z pracownikiem tut. Urzędu Panem Wojciechem Trojanowskim tel. 54 288 62-27

Do dnia 01.03.2017r. oczekujemy potwierdzenia udziału w zawodach poprzez złożenie w urzędzie „Karty zgłoszenia sołectwa”, natomiast „Karty zgłoszenia zawodników” należy przekazać najpóźniej dwadzieścia minut przed rozpoczynającym się Turniejem tj. do godz. 840.

Karty zgłoszenia oraz regulamin turnieju zamieszczone są z załączniku na stronie internetowej urzędu lub do pobrania w pokoju nr 20.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju i zachęcamy do włączenia się w tę formę aktywnego wypoczynku.

                                                                                                   O r g a n i z a t o r

Wójt Gminy Lipno

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych