Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zespół dworsko - parkowy w Jastrzębiu

JASTRZĘBIE
Zespół dworsko - parkowy w Jastrzębiu

Zespół dworsko – parkowy położony jest w miejscowości Jastrzębie, gmina Lipno, w odległości ok. 5 km. od miasta Lipna na łuku drogi Lipno - Rypin. Z planu sytuacyjnego wynika, że zespół ten tworzy nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Powstanie obecnego układu zespołu dworsko – parkowego datuje się na początek XIX w. Równocześnie z budową klasycznego drewnianego dworku założono park krajobrazowy ze stawem o nieregularnym wydłużonym kształcie na osi ogrodowej dworu. W drugiej połowie XIX w. dobudowano do dworku murowane skrzydło z dwiema kondygnacjami i dwuspadowym dachem, co zmieniło styl dworu na eklektyczny.
Granice pierwotnego zespołu dworsko – parkowego ze wszystkich stron wyznaczają istniejące drogi. Od strony zachodniej szosa asfaltowa z Lipna, od strony północnej droga brukowana przechodząca w gruntową prowadząca do Rypina, a od strony południowej i wschodniej drogi polne.
Po wschodniej stronie zespołu znajduje się budynek Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu z zespołem boisk sportowych. Na wysokości boisk znajduje się staw, którego brzegi częściowo porośnięte są drzewami. Na północ od boisk stoi budynek gospodarczy a nieco dalej remiza strażacka.
Centralną część terenu zajmuje park, w jego północnej części na wydzielonej geodezyjnie działce zlokalizowany jest dwór W części parkowej nie zachowały się dawne drogi, chociaż ślad ich w terenie można odczytać, niekiedy ze szpalerowatego układu drzew i luk pomiędzy nimi. Część zabudowań jest użytkowana na cele mieszkalne, a część wykorzystywana przez Gminną Bibliotekę Publiczną.
Teren poza częścią parkową, szkolną i dworem wykorzystywany jest w chwili obecnej na uprawy rolne. Park dworski z okazałym starodrzewem i czytelną kompozycją przestrzenno-funkcjonalną, powstały na początku XIX wieku w stylu krajobrazowym, ze stawem o nieregularnym wydłużonym kształcie na osi ogrodowej dworu.
Na środku stawu znajduje się zadrzewiona wyspa. Północną granicę parku stanowi droga brukowana obsadzona obustronnie lipami. Od tej drogi znajduje się podjazd do parku. Zewnętrzną granicę części parkowej stanowiła aleja dębowa, a alejkę od dworku do stawu obsadzono kasztanowcem. Pomiędzy dworem a stawem znajduje się polana. Na początku XX wieku zasadzono aleję grabową i urządzono kort tenisowy.
Właścicielem zespołu jest Skarb Państwa, przy czym park znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Skrwilno, natomiast dwór Urzędu Gminy Lipno.