Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zespół pałacowo - parkowy w Wierzbicku

WIERZBICK
Zespół pałacowo - parkowy w Wierzbicku

Zespół pałacowo parkowy wzniesiono w połowie XIX w. Następnie został on rozbudowany o dwukondygnacyjną fasadę ok. 1920 r. Pałac z otaczającym go parkiem położony jest na południowy – wschód od Lipna i na wschód od zabudowań wsi Wierzbick, po północnej stronie drogi gruntowej prowadzącej z Wierzbicka do wsi Piątki. Usytuowany jest w luźnej zabudowie, nieco na wzniesieniu w otoczeniu starodrzewu.
Granice działki są wyznaczone naturalnie przez drzewostan parkowy, zajmujący wzniesienie terenowe. Od południowej drogi do rowu przebiegającego równolegle, prowadzi podwójna aleja jesionów i lip osią skierowana do kierunku pałacu. Za rowem przed wzniesieniem, na którym usytuowany jest pałac znajduje się obszerna polana, której zachodnim skrajem prowadzi podjazd do pałacu.
Po zachodniej stronie podjazdu znajduje się niewielki staw, wzdłuż którego rośnie żywopłot (szpaler) grabowy. W najbliższym otoczeniu pałacu i za nim w kierunku północnym występuje stary drzewostan parkowy, głównie liściasty (lipa, dąb, jesion, kasztanowiec).
Na osi południowej pałacu w kierunku wschodnim w szerokim pasie zajmującym grzbiet wydłużonego wzniesienia rośnie młody drzewostan typu leśnego w formie jednorodnej buczyny w środku, a na obrzeżu i we wschodnim końcu reprezentowany przez sosnę. Zachodnia granica parku zamknięta jest podwójnym szpalerem grabowym.
W części północnej pomiędzy starymi drzewami występuje bardzo dużo młodych drzew głównie klon pospolity, pochodzący z samosiewu.