Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Piknik Niepodległościowy w Radomicach

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gmina Lipno przygotowała szereg wydarzeń upamiętniających ten zacny jubileusz. Jednym takich wydarzeń był Piknik Niepodległościowy, który odbył się 29 lipca przy Świetlicy Wiejskiej w Radomicach. W organizację pikniku włączyły się takie instytucje i stowarzyszenia jak: Biblioteka Publiczna Gminy Lipno,  Ośrodek Kultury Gminy Lipno, Świetlica Wiejska w Radomicach, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lipnie, OSP Radomice, Sołectwo Radomice i Aktyw Wsi.  Spotkanie zaszczycili zaproszeni goście: Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jolanta Zielińska – Zastępca Burmistrza Miasta Lipna, nadkom. Piotr Czajkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie, Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno, Kazimierz Mątowski – Zastępca Wójta Gminy Lipno, Bohdan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Chojnicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Janusz Lorenc – Radny i Sołtys sołectwa Radomice, Jolanta Kruszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach.

Piknik zapoczątkował patrol historyczny, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich. Można było uczestniczyć w spotkaniu, gdzie odtwórcy historyczni, rycerstwo, rękodzielnicy i rzemieślnicy prezentowali wybrane wątki historii naszego regionu. Ten radosny i uroczysty charakter pikniku był również okazją do zainaugurowania dwóch wystaw. Pierwsza z nich to wystawa „W drodze do niepodległości” , będąca nowoczesną i atrakcyjną lekcją historii, dla dzieci i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Uczestnicy pikniku podziwiali również prace mieszkańców Gminy Lipno, którzy brali udział w Konkursie Fotograficznym „Gmina Lipno – Nasza Mała Ojczyzna” przygotowanym przez Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach. Po burzliwych naradach jury zostali wyłonieni zwycięzcy, którymi są:

I miejsce – Paulina Szablewska

II miejsce – Jarosław Aleksandrzak

III miejsce – Wiktoria Siecińska

Wyróżnienie – Luiza Witkowska

Wyróżnienie – Karolina Falkiewicz

Podczas uroczystego otwarcia obu wystaw uczestnicy pikniku mogli złożyć swój podpis pod Deklaracją Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to szczególna okazja, aby pod Dekoracją moc złożyć swój podpis, jako mieszkańca naszej Małej Ojczyzny. Zgromadzone podpisy będą znajdowały się wewnątrz szklanej instalacji, która umieszczona zostanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Część artystyczną pikniku stanowił występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Radomicach, Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu i Wiejskiego Dom Kultury w Chodorążku. Dopełnieniem występu były wzruszające polskie piosenki wykonane przez wokalistki: Klaudię Chłopecką i Wiktorię Jankowską.

Nie mogło również zabraknąć atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Organizatorzy zadbali, aby najmłodsi mogli się bawić przy wesołym dmuchanym miasteczku, było również malowanie twarzy, pokaz ratownictwa przygotowany przez lipnowski WOPR i pokaz sprzętu strażackiego przygotowany przez OSP Radomice. Spragnieni wiedzy historycznej mogli wziąć udział w quizie małego patrioty. Natomiast Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska zadbała o darmowe lody dla wszystkich uczestników pikniku. Na zakończenie części artystycznej przewidziano konkurs dla dorosłych, którego organizatorem i fundatorem była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lipnie. Następnie wystąpił zespół „Galaxis”, który umilał wszystkim chwile do późnych godzin wieczornych.

Gmina Lipno i wszyscy zaangażowani w przygotowanie pikniku pragną wyrazić serdeczne podziękowania sponsorom i partnerom organizacji imprez plenerowych. Paniom z sołectwa Radomice, które tak chętnie uczestniczą w życiu wsi, Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za wypożyczenie banera niepodległościowego, Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Lipnie za udostępnienie wysięgnika strażackiego, lipnowskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipnie, Panu Wiesławowi Rzadkowolskiemu (VIK Sp. z o.o. Sp. k. Radomice) za pomoc w przetransportowaniu mobilnej wystawy „W drodze do niepodległości”, a także wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w Piknik Niepodległościowy, a bez których nie mógłby się on odbyć.