Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

„W drodze do niepodległości” z wizytą w Radomicach

W dniu 29 lipca br. o godz. 15.00 odbyła się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”.

Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.

Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno, Jolanta Zielińska – Zastępca Burmistrza Miasta Lipna, Kazimierz Mątowski – Zastępca Wójta Gminy Lipno, Bohdan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Lipno, nadkom. Piotr Czajkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie, Jolanta Kruszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach, przedstawiciele instytucji samorządowych, instytucji kultury i bibliotek. Organizacji wystawy towarzyszyły Piknik Niepodległościowy skierowany do mieszkańców naszego regionu.