Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

ZŁOTE GODY

5 grudnia 2018 roku obchodziliśmy uroczystość wręczenia mieszkańcom naszej gminy medali za długoletnie pożycie małżeńskie, która odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Radomicach.

Na wstępie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Hanna Szlągiewicz przywitała Jubilatów i wszystkich przybyłych gości słowami: „Spotykamy się w tym miejscu, aby wspólnie z Państwem uczcić i cieszyć się tak wspaniałym jubileuszem, Państwa jubileuszem 50 - lecia pożycia małżeńskiego. Bardzo cieszę się, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie Pana Wójta  Gminy Lipno Andrzeja Szychulskiego i spędzić wspólnie z nami ten wyjątkowy dla Was dzień, aby spojrzeć na minione lata z perspektywy czasu.

Następnie Jubilaci zostali uhonorowani medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski w asyście Sekretarza Gminy Lipno Krzysztofa Milaka. Medale otrzymało 29 par, byli to: Danuta i Stanisław Jerzy Wichrowscy, Zofia i Stanisław Zygmunt Bonkiewicz, Krystyna i Stanisław Chojniccy, Julianna i Henryk Cymerman, Zofia i  Zdzisław Czachorowscy, Jadwiga Maria i Stanisław Dankowscy, Elżbieta i Jan Leszek Insadowscy, Daniela Aniela i Jerzy Karbowscy , Czesława i Władysław Zdzisław Kostrzewscy , Róża Anna i Tadeusz Kowalewscy , Ewa Elżbieta i Ryszard Kowalscy , Marianna i Mieczysław Kozłowscy , Krystyna i Franciszek Latawiec, Stanisława i Kazimierz Lewandowscy, Marianna i Stanisław Macieja , Marianna i Tadeusz Malinowscy, Danuta i Mirosław Małkiewicz , Marianna i Roman Matysiak , Natalia i Krzysztof Witold Moniccy , Anna Halina i Jerzy Narowscy, Danuta i Janusz Edmund Nierychlewscy, Krystyna i Bohdan Nowak, Anna Wanda i Walenty Sawiccy , Daniela Maria i Stefan Skrzypińscy , Zofia i Czesław Szablewscy , Teresa i Tadeusz Sztankowscy, Teresa i Jan Wąsewicz , Hanna i Józef Wysoccy , Irena i Janusz Henryk Zowczak .

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lipno Pan Andrzej Szychulski, kierując do Jubilatów słowa: Szanowni Państwo, Czcigodni Jubilaci!

Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystości związanej z Waszym długoletnim pożyciem małżeńskim. Minęło już ponad pół wieku od dnia, gdy wypowiedzieliście słowa przysięgi i związaliście się węzłem małżeńskim, rozpoczynając nowy okres w Waszym życiu. Państwa obecność tu dowodzi, że dochowaliście, wbrew wszelkim przeciwnościom losu, złożonych sobie nawzajem obietnic. Dziś możecie spojrzeć na siebie, na swoje małżeństwo z perspektywy czasu i powiedzieć sobie: Jak dobrze być razem. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Te wspólne pięćdziesiąt lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. To symbol wierności i miłości rodzinnej. To dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.

Przenosząc  się w wehikuł czasu do punktu wyjścia zegara, który wybił pięćdziesiątą rocznicę wspólnego życia małżeńskiego udowadniacie Państwo, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Spędzić z kimś połowę wieku to wyraz najszczerszej miłości. Trzeba takiej miłości, żeby pokonać wszelkie trudności razem, mimo różnych charakterów, różnicy zdań, pasji, marzeń, oczekiwań. Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano właśnie Złotymi Godami, a Jubileusz Złotych Godów cieszy się tak wielkim poważaniem i szacunkiem społecznym.

Małżeństwo to diament szlifowany przez dwoje ludzi przez całe życie. Główną siłą, przynajmniej na początku zapewniającą spójność małżeństwa, jest miłość, która sprawia, że dwoje ludzi zdecydowało się na bycie razem. To właśnie dzięki tej nierozerwalnej i niezwykłej miłości małżonkowie znajdują siłę i wytrwałość potrzebną do wędrówki krocząc wspólną drogą. Jednakże na przestrzeni pięćdziesięciu lat wspólne życie zapewne nie składało się tylko z dobrych, jasnych i szczęśliwych chwil. Prawdopodobnie w przeszłości nie raz doświadczyliście Państwo momentów zwątpienia, czy zniechęcenia. Jednak wzajemna miłość, szacunek, wierność dokonanemu wyborowi i poszanowanie dla wspólnie złożonej obietnicy – pozwoliły te wszystkie przeciwności zwyciężyć.

Dziś Czcigodni Państwo możecie podsumować swoje ponad  50 - letnie wysiłki i stwierdzić, iż nie poszły na marne, że daliście z siebie wiele Rodzinie, Państwu i Społeczeństwu. Kiedyś Rainer Maria Rilke powiedział: „Kochać to najtrudniejsze z zadań człowieka (...) Najtrudniejszy jego egzamin”. Wy drodzy Czcigodni Jubilaci zdaliście ten egzamin wyjątkowo, o czym świadczy obchodzony dzisiaj złoty jubileusz. Prawdziwy szczery związek małżeński daje człowiekowi poczucie akceptacji, stabilizacji, więzi z drugim człowiekiem. Pozwala nam czuć, że jest ktoś, kto w razie potrzeby nas zrozumie, pocieszy i pomoże... że mamy do kogo wracać. Czcigodni Państwo Wasza tu obecność jest dowodem na to, że przez te wszystkie lata w dniach szczęśliwych i radosnych byliście razem, co świadczy o Waszej miłości i wzajemnym zaufaniu, jak również w dniach troski i niepowodzeń byliście dla siebie wsparciem, dodawaliście sobie nawzajem otuchy, wsparcia i nadziei.

Czcigodni Jubilaci!

Z okazji Złotych Godów życzę Wam: następnych lat wypełnionych wzajemną miłością, troską i zaufaniem, wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków, radości i pokoju serca, sił i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia. Jednocześnie składam wyrazy uznania i szacunku za przykład zgody i miłości małżeńskiej oraz za codzienny trud utrzymania i wychowania dzieci. Moje skromne słowa nie byłyby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożył Państwu życzeń na przyszłość. Życzę Wam, Drodzy Czcigodni Państwo długich i pogodnych lat życia. Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków.

Była to wyjątkowo podniosła i wzruszająca chwila dla Jubilatów, ich rodzin i władz samorządowych. Nie zabrakło również wspaniałego tortu, symbolicznej lampki szampana oraz poczęstunku. Wzruszeniom i gratulacjom dla odznaczonych par nie było końca. Uroczystość została uwieczniona na wspólnych fotografiach.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół w Radomicach pod kierunkiem Pani Bożeny Witkowskiej, Pani Mirosławy Kownackiej.