Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Gminny konkursu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych Wichowo

Dnia 7 grudnia 2018r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Wichowie szkole IV edycja "Gminnego konkursu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych" dla uczniów 0 - III.

Organizatorkami tego przedsięwzięcia były: p. Jadwiga Jasińska, p. Grażyna Nowicka, p. Jadwiga Snopkowska i p. Marzena Złakowska.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście: -Wicewójt Gminy Lipno - p. Kazimierz Mątowski, Kierownik GOPS - u w Lipnie p. Hanna Szlągiewicz, dyrektor szkoły -. p. Iwona Rutkowska oraz dietetyk p. Michał Rutkowski.

W konkursie wzięło udział 23 dzieci ze wszystkich szkół Gminy Lipno. Uczniowie oceniani byli przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: 0 - I, II - III.

W skład komisji oceniającej wchodził jeden nauczyciel z każdej szkoły. Przewodniczącą jury była p. Katarzyna Markowska - wicedyrektor szkoły. Jury oceniało: znajomość teksu, prawidłową linię melodyczną, muzykalność, dykcję, interpretację, ogólny wyraz artystyczny.

Zwycięzcami konkursu zostały następujące osoby:

w kategorii klas 0 - I:

I miejsce - Kaja Kijewska - kl. 0 - Szkoła Podstawowa w Wichowie

II miejsce - Oliwia Dankowska - kl. 0 - Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

II miejsce - Blanka Świerc - kl. 0 - Zespół Szkół w Radomicach

II miejsce - Magdalena Zowczak - kl. I - Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

III miejsce - Zuzanna Kułakowska - kl. I - Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

Wyróżnienia: - Kacper Kielik - kl. 0 - Szkoła Podstawowa w Maliszewie

w kategorii klas II – III:

I miejsce - Alicja Leśniewska - kl. III - Szkoła Podstawowa w Wichowie

II miejsce - Oliwia Szlągiewicz - kl. II - Zespół Szkół w Radomicach

III miejsce - Amelia Kędzierska - kl. III - Zespół Szkół w Karnkowie

III miejsce - Laura Skonieczna - kl. II - Zespół Szkół w Karnkowie

Wyróżnienia:

- Stanisław Lewandowski - kl. III - Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

- Adrianna i Bartłomiej Piórowscy - kl. II - Szkoła Podstawowa w Maliszewie.

 

Podczas obrad jury wszyscy obecni na konkursie mogli uczestniczyć w prelekcji na temat zdrowego żywienia, którą wygłosił p. Michał Rutkowski - dietetyk w "Przyjazny Dietetyk" Włocławek. Następnie wystąpił zespół wokalny naszej szkoły działający pod kierunkiem p. Jadwigi Jasińskiej i p. Marka Kamińskiego. Po trudnych obradach jury organizatorzy konkursu poprosiły p. dyrektor Iwonę Rutkowską i Wicewójta Gminy Lipno p. Kazimierza Mątowskiego o wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom, a pozostałym uczestnikom dyplomów za udział i upominków.

Pani dyrektor wręczyła też podziękowania: p. Hannie Szlągiewicz, która była fundatorem nagród konkursowych oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.

Na koniec wszyscy goście udali się na słodki poczęstunek.