Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

„Audaces fortuna iuvat” - śmiałym szczęście sprzyja

Na zaproszenie uczniów klasy III oraz wychowawczyni Joanny Skrzyńskiej  Szkołę Podstawową im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu dnia 8 marca 2018 r.  odwiedził absolwent naszej szkoły ppłk Robert Młotkowski- obecnie Dowódca batalionu wsparcia dowodzenia Eurokorpusu w Strasburgu wraz z synem Hubertem Młotkowskim, uczniem    Lycée International des Pontonniers  Strasbourg , który opowiedział uczniom  jak wygląda system nauczania we  Francji. Natomiast ppłk Robert Młotkowski  był również uczestnikiem misji w Afganistanie i Iraku. Nasz gość przedstawił, wsparty ciekawym komentarzem bogaty materiał fotograficzny z życia codziennego oraz z ciężkiej pracy żołnierza na misji, a także  fotografie prezentujące codzienność żołnierzy służących w Batalionie  Wsparcia w Lize. Większość pokazanych zdjęć i opowiedzianych historii zapierała dech w piersiach…

Dzięki temu spotkaniu  uczniowie dowiedzieli się, że Eurokorpus to wojskowa organizacja międzynarodowa, wielkości korpusu wojsk lądowych, stworzona przez Niemcy i Francję w 1992 roku.  Eurokorpus, jako korpus szybkiego reagowania, może zostać użyty zarówno w operacjach NATO, jak i Unii Europejskiej. Jest to wyjątkowa międzynarodowa struktura, w której zadania i obowiązki są, w zbalansowany sposób, dzielone między Państwa Ramowe i, w ograniczonym zakresie, między Państwa Stowarzyszone.  Eurokorpus rozmieszczony jest w południowej części Strasburga w dwóch lokalizacjach. Dowództwo Eurokorpusu i Dowództwo Wielonarodowej Brygady Wsparcia zlokalizowane są w rejonie Aubert de Vincelles, a Batalion Wsparcia Dowództwa i Narodowe Elementy Wsparcia (Państw Ramowych) znajdują się w koszarach w rejonie Lize.   

Spotkanie z ppłk Robertem Młotkowskim było bardzo ciekawym doświadczeniem, co można zauważyć na zdjęciach i miało również na celu ukazanie faktu, że bycie żołnierzem kiedyś lub dziś to nie gra komputerowa, w której mamy po minimum trzy życia… ale oprócz prestiżu to często ciężka i odpowiedzialna służba, którą wielu przypłaciło życiem. W spotkaniu udział brali także uczniowie klas IV – VII.