Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

ZS Karnkowo: wizyta w niezwykłym muzeum oraz zwiedzanie Elektrowni Wodnej we Włocławku

Najciekawiej przedstawiona teoria nie jest w stanie zastąpić praktyki i naocznej obserwacji. W dniu 02. 10. 2018r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Karnkowie wzięli udział w wycieczce, której celem była wizyta w niezwykłym muzeum oraz zwiedzanie Elektrowni Wodnej we Włocławku. Na miejsce dojechaliśmy autobusem szkolnym. Zanim trafiliśmy do elektrowni, wraz z przewodnikiem PTTK udaliśmy się do multimedialnego Muzeum Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki a następnie zapaliliśmy znicze przy Pomniku Krzyżu upamiętniającym Jego męczeńską śmierć z rąk komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Przewodnik opowiedział nam o warunkach geograficznych, a także faunie i florze Zalewu Włocławskiego.
Po terenie elektrowni oprowadzali nas, specjaliści pracujący w elektrowni. Opowiadanie o urządzeniach elektrowni, procesie wytwarzania energii oraz historii zaciekawiło wszystkich. Bez wątpienia jedną z większych atrakcji tej części wycieczki była możliwość wędrówki korytarzami wewnątrz zapory wiele metrów poniżej poziomu zalewu oraz wejście do wnętrza pracującego generatora. Po dużej dawce emocji, dostarczonej przez niezwykłe muzeum i zwiedzanie zapory, bezpiecznie wróciliśmy do szkoły na dalszą część zajęć lekcyjnych.