Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Odbiór końcowy kolejnych trzech odcinków przebudowanych dróg gminnych

W dniu 12.10.2018r. dokonano końcowego odbioru kolejnych trzech odcinków przebudowanych dróg gminnych:
- przebudowy drogi gminnej Chlebowo- Chodorążek nr 170513C Etap II na odcinku 0,224 km, którą wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z .o.o. z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 302 995,62 zł;
- przebudowy gminnej drogi Popowo – Barany nr 170532C na odcinku 0,970 km ,którą Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 671 517,76 zł;
-przebudowy drogi gminnej Popowo –Grabiny nr 170675C na odcinku 0,213 km, którą wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z .o.o. z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 154 684,52 zł;
- w miejscowości Karnkowo został wybudowany chodnik dla pieszych przy drodze gminnej Karnowo – Chodorążek o długości 0,647km za kwotę 145 092 00 zł, który był wykonywany w ramach środków Funduszu Sołeckiego w okresie czterech lat:
2015 – 220m – koszt budowy - 42 494.00 zł.
2016 - 140m - Koszt budowy - 27 248 00 zł.
2017 - 125m - Koszt budowy - 29 889 00 zł.
2018 162m - Koszt budowy - 45 461 00 zł.