Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Kartka dla powstańca

,,BohaterOn - włącz historię” to ogólnopolski projekt o treści historycznej, który ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
We wrześniu uczniowie Zespołu Szkół w Karnkowie włączyli się do projektu i z dużym zaangażowaniem budowali swoje postawy patriotyczne.
We wszystkich klasach uczniowie wraz z nauczycielami rozmawiali na temat II wojny światowej. Szczególną uwagę zwracano na rolę Powstania Warszawskiego. Efektem końcowym było własnoręczne wykonanie kartek dla Powstańców. Znalazły się na nich słowa wdzięczności dla Bohaterów za waleczność i odwagę a także słowa wyrażające szacunek za wkład w historię stolicy. Były również życzenia tradycyjnego zdrowia i radości. Kartki przyciągały wzrok pięknie wykonanymi rysunkami o tematyce patriotycznej np. znak Polski walczącej, flaga, orzeł itp. Każda kartka została opracowana indywidualnie i zaadresowana do wybranego powstańca.
Mamy nadzieję, że serdeczne słowa, które Powstańcy Warszawscy dostaną od uczniów i nauczycieli naszej szkoły dadzą im radość i pozytywną energię.