Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Dnia 27 września w Zespole Szkół w Karnkowie odbył się apel porządkowy dla uczniów klas 0- III oraz przedszkola dotyczący bezpieczeństwa.

Spotkanie z uczniami przeprowadzili goście z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Podkom. Małgorzata Małkińska przypomniała dzieciom jak należy poprawnie zachowywać się będąc uczestnikiem ruchu drogowego. Dzieci słuchały ale też chętnie pokazywały np. jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię tam gdzie jest sygnalizacja świetlna oraz gdy jej nie ma. Pani podkomisarz zwróciła także uwagę na zasady bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły, szczególnie podczas przerw. Na zakończenie funkcjonariusze utrwalali u dzieci stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznanych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci otrzymały wiele użytecznych informacji. Przekonały się także, że policjant na drodze zawsze jest ich przyjacielem.

Morał: Każdy uczeń, i ten młodszy i ten starszy, chce czuć się wszędzie bezpiecznie. Dbajmy więc o to!!! Zachowujmy się tak, aby każdy mógł poczuć, że miejsce w którym przebywa (droga, sklep, poczta, szkoła itd.) jest przyjazne i bezpieczne.