Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Kolejne dwa odcinki dróg w Gminie Lipno

W dniu 03.10.2019r dokonano odbioru końcowego inwestycji pn: Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej nr 170537 C Ośmiałowo – Maliszewo, wykonanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” z Makówca. Koszt przedsięwzięcia to 449 852,94 złotych. Długość wybudowanego odcinka to 1463 m. oraz inwestycji. pn: „Przebudowa drogi gminnej Kłokock – Głodowo Nr 170520 C" na długości 995 m. którą wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 8. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 862 937,62 złotych. Na odcinek 450m. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 81 000,00 zł ze Środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.