Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Święto Nauczycieli w Jastrzębiu pod hasłem "Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…"

Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…

Pod takim hasłem 11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli: nauczyciele czynni i emerytowani, rodzice uczniów, wójt Gminy Lipno pan Andrzej Szychulski, zastępca wójta pan Kazimierz Mątowski, przewodniczący Rady Gminy Lipno pan Andrzej Chojnicki, dyrektor Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu pani Ewa Rozen, ksiądz Piotr Stanny oraz pracownicy naszej placówki. W uroczystej akademii, przygotowanej przez Samorząd Szkolny pod opieką pani Katarzyny Gęsickiej i pani Iwony Mikołajczyk, uczniowie klas IV – VIII zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się zabawne sytuacje szkolne, wzbogacone tańcem i piosenką. Wiele ciepłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie docenili codzienny trud nauczycielski i wyrazili swoją wdzięczność za poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Występ spotkał się z życzliwym przyjęciem zebranych gości. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.