Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Święto Edukacji Narodowej w Gminie Lipno

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznice powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku. Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli.

Święto jest okazją do nagradzania osób wyróżniających się w dziedzinie edukacji. Minister Edukacji Narodowej przyznaje nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

15 października br. w budynku Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli z władzami Gminy Lipno. W jego trakcie dyrektorom szkół i wyróżniającym się nauczycielom zostały wręczone nagrody za zaangażowanie na rzecz oświaty i czynny udział w kształtowaniu postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. Nagrody wręczył Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno i Kazimierz Mątowski – Zastępca Wójta.