Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Wójt Gminy Lipno przecina wstęgę.

Nowy odcinek drogi Okrąg - Kolankowo oddany do użytku

W dniu 24.06.2020r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Okrąg - Kolankowo nr 170580C” na odcinku 995 m, którą wykonywała Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 491 186,66 złotych. Inwestycję zrealizowano w ramach współfinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki Województwa wyniosły 151 200,00 złotych. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z poboczami i zjazdami do posesji oraz pól uprawnych.

Wójt Gminy Lipno przecina wstęgę. Wójt Gminy Lipno. Auta ustawione wzdłuż nowej nawierzchni drogi. Grupa osób na tle nowej drogi. Starosta Lipnowski wraz z proboszczem. Starosta Lipnowski przecina wstęgę. Oficjalne przecięcie wstęgi. Oficjalne przecięcie wstęgi. Przewodniczący Rady Gminy Lipno przecina wstęgę. Ksiądz przygotowuje się do poświęcenia drogi.